head_banner1

Produkty

Profilowanie chemoproteomiczne celów białkowych dla niekowalencyjnych leków małocząsteczkowych

Funkcje techniczne platformy

Leki małocząsteczkowe odgrywają ważną rolę w dziedzinie badań i rozwoju leków.Obecne leki zatwierdzone przez FDA działają na łącznie 812 różnych białek ludzkich.Wśród leków ukierunkowanych na wyżej wymienione cele 84% to leki małocząsteczkowe.Co więcej, tylko 639 z tych białek było celem leków małocząsteczkowych.Interakcja między lekiem małocząsteczkowym a celem białkowym obejmuje tryby niekowalencyjne i kowalencyjne, przy czym obecnie dominuje ten pierwszy.

Oddziaływania niekowalencyjne, takie jak wiązania wodorowe i układanie π-π, mogą zostać zakłócone w wyniku denaturacji białek.Aby sprostać temu wyzwaniu, nasza platforma wykorzystuje znakowanie fotopowinowactwa – dobrze ugruntowaną technikę precyzyjnego przyłączania „znaczników chemicznych” do miejsca aktywnego białka.Co więcej, nasza innowacyjna strategia sieciowania chemicznego in situ przekształca przejściowe niekowalencyjne interakcje białek w kowalencyjne i trwałe wiązania chemiczne.Wykorzystując sondę chemiczną funkcjonalizowaną zarówno fotopowinowactwem, jak i ugrupowaniami bioortogonalnymi, platforma chemoproteomiczna ChomiX wykazała swoją skuteczność w skutecznym wykrywaniu celów białkowych w lizatach komórkowych, tkankach i żywych komórkach.Spektrum bioaktywnych leków małocząsteczkowych stosowanych na platformie obejmuje różnorodne związki, w tym endogenne metabolity, produkty naturalne i niekowalencyjne cząsteczki syntetyczne.

Numer seryjny_20230511105908

Przepływ pracy

非共价流程图英文小

Platforma działa według zorganizowanego przepływu pracy, rozpoczynając od znakowania żywych komórek za pomocą sondy fotopowinowactwa pochodzącej z cząsteczek niekowalencyjnych.Kolejne etapy obejmują ekstrakcję znakowanych proteomów, ligację bioortogonalną, wzbogacanie w oparciu o streptawidynę, trawienie proteazą, znakowanie izotopowe i wreszcie detekcję spektrometrią mas.

Studium przypadku

Cel projektu

Związek A wykazał dobrą aktywność przeciwproliferacyjną w teście żywotności komórek.Do scharakteryzowania celów białkowych wykorzystano platformę chemoproteomiczną.

Metoda eksperymentalna

Sonda chemiczna do fotopowinowactwa, Sonda A, została zaprojektowana i zsyntetyzowana w oparciu o dane SAR związku A. Sonda A również wykazała podobną aktywność antyproliferacyjną w linii komórek nowotworowych.Przeprowadzono eksperymenty na żelu i MS.Dane MS analizowano w celu wyjaśnienia MOA.

Wizualizacja danych

跑胶

Wyniki fluorescencji w żelu wykazały, że Sonda A może skutecznie znakować białka, a sygnał znakowania może w znacznym stopniu konkurować ze związkiem A. Łącznie dane te wskazują, że Sonda A może być używana jako narzędzie sondy chemicznej do późniejszego odkrywania celu, ponieważ może wiązać te same białka, co związek A.

Sonda 散点图A
44
5

Wykres wulkanu pokazał, że 114 białek (czerwone podkreślenie) zostało znacząco wzbogaconych przez Sonda A w grupie Sonda A w porównaniu z DMSO (bezpośrednio), a 38 białek (czerwone podświetlenie) było znacząco konkurowanych przez związek A w grupie Sonda A w porównaniu z (A + Sonda A ) Grupa (Konkurencja).Diagramy Venna wykazały, że 32 nakładające się białka mogą z dużą pewnością być potencjalnymi celami wiązania związku A.n = 3, stosunek ≥2wartość p ≤ 0,05


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas